Senin, 15 September 2014

Ayat-Ayat: Kaya Tapi Cemas

[Amsal 15:16 dalam berbagai versi]

(ASV)  Better is little, with the fear of Jehovah, Than great treasure and trouble therewith.

(ESV)  Better is a little with the fear of the LORD than great treasure and trouble with it.

(IBIS)  Lebih baik sedikit harta tapi disertai takut kepada TUHAN, daripada banyak harta tapi disertai kecemasan.

(ITB)  Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan TUHAN dari pada banyak harta dengan disertai kecemasan.

(KJV)  Better is little with the fear of the LORD than great treasure and trouble therewith.

Ayat-Ayat: Hati Yang Gembira vs Patah Semangat

[Amsal 15:13 dalam berbagai versi]

(ASV)  A glad heart maketh a cheerful countenance; But by sorrow of heart the spirit is broken.

(ESV)  A glad heart makes a cheerful face, but by sorrow of heart the spirit is crushed.

(IBIS)  Hati yang gembira membuat muka berseri-seri; hati yang sedih mematahkan semangat.

(ITB)  Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat.

(KJV)  A merry heart maketh a cheerful countenance: but by sorrow of the heart the spirit is broken.

Ayat-Ayat: Mendengar Teguran, Menghargai Hidup

[Amsal 15:31 dalam berbagai versi]


(ASV)  The ear that hearkeneth to the reproof of life Shall abide among the wise.

(ESV)  The ear that listens to life-giving reproof will dwell among the wise.

(IBIS)  Orang yang mengindahkan teguran tergolong orang bijaksana.

(ITB)  Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak.

(KJV)  The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise.

Sabtu, 13 September 2014

Ayat-Ayat: Kebenaran Dalam Injil Yohanes (2)

14:6  Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

14:17  yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.

15:26  Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku.

16:8  Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman;

16:10  akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi;

16:13  Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.

17:17  Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.

17:19  dan Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya merekapun dikuduskan dalam kebenaran.

18:37  Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku."

18:38  Kata Pilatus kepada-Nya: "Apakah kebenaran itu?" (18-38b) Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka: "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya.

19:35  Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu, bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya.

Ayat-Ayat: Kebenaran Dalam Injil Yohanes (1)

1:14  Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.

1:17  sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.

4:23  Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.

4:24  Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran."

5:33  Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran;

8:32  dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."

8:40  Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku; Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah; pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham.

8:44  Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.

8:45  Tetapi karena Aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepada-Ku.

8:46  Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada-Ku?

9:24  Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya: "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah; kami tahu bahwa orang itu orang berdosa."

Jumat, 12 September 2014

Matthew Henry: Segenap Hati Mencari Tuhan

[Mzm 119:10  Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu.]

Pengalaman Daud mengenai pekerjaan baik yang dikerjakan Allah di dalam dirinya, yang ia jadikan sebagai penghiburan dan dasar seruan permohonannya kepada Allah, "Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, mencari Engkau sebagai penasihatku, mencari Engkau sebagai kebahagiaanku, mencari Engkau sebagai Allahku. Bukankah suatu bangsa patut mencari meminta petunjuk kepada allahnya? Kalau aku belum menemukan Engkau, aku harus mencari Engkau, dan Engkau tidak pernah berkata, carilah dengan sia-sia, dan juga tidak akan pernah berkata begitu kepadaku, karena aku mencari dengan hatiku, dengan segenap hatiku, mencari Engkau saja, mencari Engkau dengan rajin.

Doanya bagi perlindungan atas pekerjaan itu, "Engkau yang mencondongkan hatiku untuk mencari titah-titah-Mu tidak pernah membiarkan aku menyimpang darinya". Orang yang baik akan peka terhadap kecenderungan mereka untuk menyimpang dari titah-titah Allah. Semakin kita menemukan kesenangan dalam memegang perintah-perintah Allah, semakin takut kita menyimpang darinya dan semakin bersungguh-sungguh kita berdoa memohon anugerah-Nya untuk menjaga kita agar tidak menyimpang.

(dari Tafsiran Mazmur 101-150 [Surabaya: Momentum])

Matthew Henry: Dia Ingat Kita Ini Debu

[Mzm 103:14  Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat, bahwa kita ini debu.]

Mengapa Ia sayang, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Sudah sewajarnya Dia tahu apa kita, sebab Dialah yang membentuk kita. Setelah diciptakan-Nya sendiri manusia dari debu, Dia ingat, bahwa kita ini debu, bukan hanya karena keadaan jasmani kita tetapi juga dalam memberi hukuman. Engkau debu. Ia mempertimbangkan kerapuhan tubuh kita dan kebodohan jiwa kita, betapa sedikit yang bisa kita lakukan, dan Ia mengharapkan menurut kemampuan kita juga. Ia mempertimbangkan betapa sedikit kita bisa bersabar dan karena itu ia menimpakan masalah kepada kita menurut kesanggupan kita itu, dan dalam kesemuanya itu tampaklah kelembutan belas kasihan-Nya.

(Tafsiran Mazmur 101-150 [Surabaya: Momentum])